PAC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt (5%)


CTCP Pin Ắc quy miền Nam (PAC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2020

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/07/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bắt đầu từ ngày 10/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam, địa chỉ: 321 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.