Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV): Quý I/2022, bán bớt cổ phiếu L18 giúp lợi nhuận tăng 120,5% lên 52,99 tỷ đồng

Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV): Quý I/2022, bán bớt cổ phiếu L18 giúp lợi nhuận tăng 120,5% lên 52,99 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã chứng khoán IDV – sàn HNX) công bố Báo cáo tài chính quý I (từ 1/10/2020 đến 31/12/2020).

Theo đó, trong quý I niên độ kế toán kết thúc ngày 31/12/2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 32,31 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 52,99 tỷ đồng, lần lượt tăng 26,2% và 120,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 66% lên 67,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 28,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 4,81 tỷ đồng lên 21,71 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 225,2%, tương ứng tăng thêm 34,32 tỷ đồng lên 49,56 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 34,6%, tương ứng tăng thêm 1,32 tỷ đồng lên 5,14 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho biết, trong kỳ công ty đã bán 0,8 triệu cổ phiếu L18 dẫn tới ghi nhận doanh thu tài chính đột biến 49,5 tỷ đồng so với cùng kỳ chỉ là 15,2 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2022, công ty dự kiến tổng doanh thu là 280 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 180 tỷ đồng, lần lượt tăng 27,68% và 15,67% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, công ty hoàn thành 29,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mặc dù lợi nhuận tăng nhưng dòng tiền lại ghi nhận âm. Cụ thể, trong quý I/2022, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 247,7 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 15,8 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của IDV tăng 3,8% so với đầu năm lên 1.462,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu dài hạn đạt 468,3 tỷ đồng, chiếm 32% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 346,2 tỷ đồng, chiếm 23,7% tổng tài sản; tài sản tài chính dài hạn đạt 277,3 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản.

Điểm đáng lưu ý, tính tới 31/12/2021, công ty chỉ còn nắm giữ 3.572.990 cổ phiếu L18. Trong khi đó, đầu năm nắm giữ 4.441.390 cổ phiếu L18. Như vậy, trong quý đầu năm 2022, công ty đã bán ra 868.400 cổ phiếu L18.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/1, cổ phiếu IDV giảm 1.500 đồng về 68.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan