Ông Trần Văn Tuấn được phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Bà Rịa nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Ông Trần Văn Tuấn được phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Bà Rịa nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Văn Tuấn

0:00 / 0:00
0:00
Ông Trần Văn Tuấn thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và được phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Bà Rịa nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1166 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Tuấn để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Trần Văn Tuấn. Lý do miễn nhiệm, ông Tuấn được cơ quan có thẩm quyền bố trí công việc khác.

Ông Tuấn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Bà Rịa nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Văn Tuấn 47 tuổi, quê quán xã Long Phước, TP Bà Rịa. Ông Tuấn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 2/2019.

Tin bài liên quan