Phú Tài (PTB): Quý I/2021 đạt lợi nhuận trước thuế gần 121 tỷ đồng, tăng trưởng 63%

Phú Tài (PTB): Quý I/2021 đạt lợi nhuận trước thuế gần 121 tỷ đồng, tăng trưởng 63%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Phú Tài (mã chứng khoán PTB - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021.

Theo đó, doanh thu quý I đạt 1.403,4 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán tăng 10,5% lên 1.082 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp đạt 321,5 tỷ đồng, tăng 37%.

Kỳ này, doanh thu tài chính giảm 9,4% xuống 8,7 tỷ đồng. Chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay giảm 39% xuống 23,7 tỷ đồng. Ngược lại, cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng lần lượt 40,3% và 41,9% lên mức 103,1 tỷ đồng và 68,1 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 125,4 tỷ đồng, tăng 64,5%.

Kết thúc quý, lợi nhuận trước thuế đạt 120,9 tỷ đồng, tăng 63% do Công ty khai thác tốt công suất các dự án đầu tư hoàn thành trong năm 2019 và 2020 cùng với việc đổi mới trang thiết bị sản xuất liên tiếp tại các nhà máy.

Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ của các ngành chế biến gỗ, kinh doanh thương mại xe ô tô tăng cao hơn so với cùng kỳ. Sau khi trừ thuế, doanh nghiệp lãi 102,5 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ năm 2021, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 7.000 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 650 tỷ đồng, tăng 41%. Lợi nhuận sau thuế đạt 524,5 tỷ đồng, tăng 38%.

Như vậy, 3 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 20% kế hoạch doanh thu và 19,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản của Công ty tính đến ngày 31/3/2021 đạt 5.168,7 tỷ đồng, tăng 8,3% so với số liệu ghi nhận hồi đầu năm. Nợ phải trả còn 3.079,8 tỷ đồng, trong đó chiếm 87% là nợ ngắn hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn 446,6 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/5, cổ phiếu PTB giảm 2,6% xuống mức giá 78.500 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt 245.600 đơn vị.

Tin bài liên quan