Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN): Đi ngược xu hướng ngành hàng không, lợi nhuận quý II/2021 tăng 641,1%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (Mã chứng khoán SGN - sàn HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN): Đi ngược xu hướng ngành hàng không, lợi nhuận quý II/2021 tăng 641,1%

Theo đó, trong quý II/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 145,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 19,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 27,7% và 641,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 12,4% lên 26,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 171,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 24,19 tỷ đồng lên 38,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 64,8%, tương ứng giảm 4,03 tỷ đồng về 2,2 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu quý II/2021 của SGN

Cơ cấu doanh thu quý II/2021 của SGN

Doanh nghiệp có thuyết minh, doanh thu tăng chủ yếu do doanh thu phục vụ mặt đất tăng 23,1%, tương ứng tăng thêm 25 tỷ đồng lên 133,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 322,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 52,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 28,3% và 32,1% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 795 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 95 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 55,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của SGN giảm 0,1% so với đầu năm về 1.044,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 392,9 tỷ đồng, chiếm 37,6% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 334,5 tỷ đồng, chiếm 32% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 299,7 tỷ đồng, chiếm 28,7% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/7, cổ phiếu SGN giảm 1.000 đồng về 67.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan