Pin Ác quy Miền Nam (PAC): Quý I/2021 doanh nghiệp đẩy mạnh gia tăng bán chịu cho khách hàng dẫn tới dòng tiền âm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Pin Ác quy Miền Nam (Mã chứng khoán: PAC - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.
Pin Ác quy Miền Nam (PAC): Quý I/2021 doanh nghiệp đẩy mạnh gia tăng bán chịu cho khách hàng dẫn tới dòng tiền âm

Theo đó, trong quý I/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 881,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 40,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,3% và 37,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 12,6% lên 14,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 20,8% so với cùng kỳ lên 124,9 tỷ đồng; lợi nhuận tài chính là 2,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 17,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 68,2% lên 59,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19,1% lên 13,1 tỷ đồng. Ngoài ra, các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, trong kỳ lợi nhuận tăng chủ yếu do hoạt động kinh doanh cốt lõi, cũng như hoạt động tài chính có lãi thay vì lỗ mặc dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng.

Mặc dù lợi nhuận tăng mạnh trong kỳ nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính tiếp tục âm 15,3 tỷ đồng trong quý đầu năm 2021, cùng kỳ âm 97,9 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là sự gia tăng mạnh của khoản phải thu trong kỳ.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 4,1% so với đầu năm lên 2.498,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 871,5 tỷ đồng, chiếm 34,9% tổng tài sản; tồn kho đạt 598,4 tỷ đồng, chiếm 23,9% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 526,1 tỷ đồng, chiếm 21,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 335,7 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 102,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 170,2 tỷ đồng lên 335,7 tỷ đồng và đây chính là nguyên nhân dẫn tới dòng tiền tiếp tục âm trong kỳ. Theo thuyết minh trong báo cáo, khoản phải thu tăng mạnh liên quan tới phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 63,2 tỷ đồng lên 229,9 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/4, cổ phiếu PAC giảm 1.250 đồng so với phiên trước đó, tương ứng giảm 3,83% về 31.350 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan