PIS: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (8,5%)

Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần (PIS - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng)

- Thời gian thanh toán: 07/07/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của PISICO, địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 07/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,218.1

15.28 (1.25%)

 
VNIndex 1,218.1 15.28 1.25%
HNX 283.87 3.45 1.21%
UPCOM 88.14 1.04 1.18%
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
09/08/2022