PNT: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền (3%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (PNT - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2021

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 03%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/01/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty bắt đầu từ ngày 25/01/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.