POV: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền (15%)

Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (POV - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/08/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ sở hữu cổ phần khi đến làm việc với công ty.

VNIndex

1,274.2

11.87 (0.93%)

 
VNIndex 1,274.2 11.87 0.93%
HNX 303.97 0.55 0.18%
UPCOM 92.84 0.12 0.13%
18/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022