POW: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (2%)

CTCP Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/09/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)

- Ngày thanh toán: 04/11/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 04/11/2021, xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân còn hiệu lực và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

VNIndex

1,262.33

10.26 (0.81%)

 
VNIndex 1,262.33 10.26 0.81%
HNX 303.42 3.24 1.07%
UPCOM 92.72 -0.39 -0.42%
15/08/2022
18/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022