PVTrans (PVT): Quý I/2022, lợi nhuận tăng 11,7% lên 194,15 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã chứng khoán PVT - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022.
PVTrans (PVT): Quý I/2022, lợi nhuận tăng 11,7% lên 194,15 tỷ đồng

Theo đó, trong quý I/2022, PVT ghi nhận doanh thu đạt 2.021,67 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 194,15 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,8% và 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 15% về còn 14,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 13,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 33,79 tỷ đồng lên 291,46 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 9,3%, tương ứng tăng thêm 4,25 tỷ đồng lên 49,96 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 3,8%, tương ứng giảm 2,21 tỷ đồng về 54,29 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 62,9%, tương ứng giảm 24,78 tỷ đồng về 14,64 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Cơ cấu thu nhập và chi phí khác của PVT trong quý I/2022.

Cơ cấu thu nhập và chi phí khác của PVT trong quý I/2022.

Trong quý đầu năm, lợi nhuận khác giảm mạnh chủ yếu do công ty hụt thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định khi không ghi nhận so với cùng kỳ là 60,3 tỷ đồng.

Trong năm 2022, PVTrans đặt kế hoạch doanh thu là 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 600 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và 40% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 239,29 tỷ đồng, công ty hoàn thành 39,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của PVT tăng 2,6% so với đầu năm lên 12.821 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 6.991,3 tỷ đồng, chiếm 54,5% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.198 tỷ đồng, chiếm 24,9% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ ngắn hạn và dài hạn của công ty tăng 8,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 267,8 tỷ đồng lên 3.514,3 tỷ đồng và chiếm 27,4% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/4, cổ phiếu PVT tăng 900 đồng lên 20.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan