Quý I/2021, lợi nhuận Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) giảm 44,4% về 861,8 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP (Mã chứng khoán: ACV - UPCoM) công bố báo báo cáo tài chính quý I/2021.
Quý I/2021, lợi nhuận Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) giảm 44,4% về 861,8 tỷ đồng

Theo đó, trong quý I/2021, ACV ghi nhận doanh thu đạt 1.903,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 861,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 47,6% và 44,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 44,7% về còn 18,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 78,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1.269 tỷ đồng về 353,9 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 42,1% về 24,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 62% về 27,2 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 65,5%, tương ứng tăng thêm 356,8 tỷ đồng lên 901,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù doanh nghiệp đã tiết giảm chi phí, cũng như gia tăng doanh thu tài chính nhưng hoạt động kinh doanh chính suy giảm, đặc biệt biên lợi nhuận gộp giảm mạnh đã ảnh hưởng tiêu cực tới lợi nhuận trong kỳ.

Doanh nghiệp cho biết, kết quả kinh doanh kém khả quan trong kỳ chủ yếu do tác động của dịch Covid-19 và việc phản ánh kết quả hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo Quyết định số 2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Bên cạnh kết quả kinh doanh suy giảm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong quý I/2021 âm 632,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 2.007,8 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của ACV giảm 1% so với đầu năm về còn 56.307,5 tỷ đồng. Trong đó, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là 32.781,3 tỷ đồng, chiếm 58,2% tổng tài sản; tài sản cố định là 13.895,1 tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/5, cổ phiếu ACV tăng 100 đồng lên 71.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan