Quý I/2021, lợi nhuận Sao Mai (ASM) giảm nhẹ 0,7% về 150,1 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Sao Mai (Mã chứng khoán ASM – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.
Quý I/2021, lợi nhuận Sao Mai (ASM) giảm nhẹ 0,7% về 150,1 tỷ đồng

Theo đó, trong quý I/2021, ASM ghi nhận doanh thu đạt 2.781,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 150,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 12,7% và 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 10,4% lên 11,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng nhẹ 0,1%, tương ứng tăng thêm 0,4 tỷ đồng lên 330,5 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 26,4% lên 70,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 19,7% về 39,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16,7% lên 67,2 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Doanh nghiệp cho biết thêm về cơ cấu doanh thu giảm chủ yếu do doanh thu cá xuất khẩu giảm 26,8% so với cùng kỳ về 477,4 tỷ đồng; doanh thu thức ăn cá giảm 36,7% về 1.038,3 tỷ đồng.

Năm 2021, ASM đặt kế hoạch doanh thu 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 700 tỷ đồng và cổ tức giao động từ 10 - 20%. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 21,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong năm 2021, doanh nghiệp xác định lĩnh vực chủ chốt là năng lượng mặt trời. Hiện nay, công ty có 2 Nhà máy điện mặt trời An Hảo 210 Mwp và dự án điện mặt trời Long An 50 Mwp, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai các dự án Cụm Nhà máy điện mặt trời Sao Mai Đắk Nông 875 Mwp; dự án Nhà máy điện mặt trời kết hợp trồng cây dược liệu 450 Mwp; Cụm dự án điện mặt trời Sao Mai Đồng Tháp.

Xét về dòng tiền có sự cải thiện. Cụ thể, trong quý I/2021 dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 292,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.001,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền hoạt động đầu tư âm 290,4 tỷ đồng, chủ yếu doanh nghiệp trả bớt nợ vay.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của ASM tăng 2% so với đầu năm lên 17.960,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 6.879,1 tỷ đồng, chiếm 38,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.875,4 tỷ đồng, chiếm 21,6% tổng tài sản; tồn kho đạt 3.038,5 tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng tài sản.

Trong kỳ, khoản phải thu ngắn hạn tăng 21,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 677,3 tỷ đồng lên 3.875,4 tỷ đồng. Trong đó, phải thu của khách hàng là 1.773,4 tỷ đồng, bao gồm Công ty TNHH MTV Kiểm định và Đầu tư Toàn cầu 337,1 tỷ đồng, CTCP Dầu cá Châu Á là 236,4 tỷ đồng, CTCP Xuất khẩu Thuỷ hải sản sạch là 206,8 tỷ đồng…; phải thu khác ngắn hạn 284,2 tỷ đồng…

Ngoài ra, tính tới 31/3/2021, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đã giảm 144 tỷ đồng so với đầu năm về 8.233,5 tỷ đồng, chiếm 45,8% nguồn vốn của doanh nghiệp.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/5, cổ phiếu ASM tăng 200 đồng lên 13.250 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan