Quý I/2021, Sudico (SJS) công bố lợi nhuận tăng mạnh nhưng tiền mặt tiếp tục suy giảm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico - mã chứng khoán: SJS - sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021.
Quý I/2021, Sudico (SJS) công bố lợi nhuận tăng mạnh nhưng tiền mặt tiếp tục suy giảm

Theo đó, trong quý I/2021, SJS ghi nhận doanh thu đạt 159,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 28 tỷ đồng, lần lượt tăng 292,1% và 351,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 56,9% về chỉ còn 35%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 141,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 32,6 tỷ đồng lên 55,7 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 128,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 0,9 tỷ đồng lên 1,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 252,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 5,8 tỷ đồng lên 8,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, lợi nhuận trong kỳ tăng chủ yếu do doanh thu bán hàng tăng đột biến.

Được biết, trong năm 2021, SJS đặt kế hoạch doanh thu là 1.155 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 171 tỷ đồng và cổ tức dự kiến là 10%. Lũy kế 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 35,1 tỷ đồng, hoàn thành 20,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của SJS giảm 0,5% so với đầu năm về 7.009,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 3.857,9 tỷ đồng, chiếm 55% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 2.005,2 tỷ đồng, chiếm 28,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 387,7 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng tài sản.

Trong kỳ, lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tiếp tục giảm 22,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 53,9 tỷ đồng về còn 185,3 tỷ đồng và chiếm 2,6% tổng tài sản. Được biết, trước đó, Sudico thông báo về việc lùi lịch trả cổ tức năm 2016, 2017. Theo đó, khoản cổ tức (mỗi năm 10%) sẽ được thanh toán trong thời gian từ ngày 31/12/2020 đến ngày 31/12/2021. Nếu như lượng tiền mặt tiếp không gia tăng, điều gì sẽ đảm bảo cho SJS trả cổ tức trong những năm trong quá khứ và dự kiến cổ tức 10% trong năm 2021.

Doanh nghiệp đã giải trình theo kế hoạch năm 2020, Sudico sẽ thu tiền kinh doanh từ dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh và các dự án khác đảm bảo việc chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 cho các cổ đông.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến công việc kinh doanh của doanh nghiệp không đạt được theo đúng kế hoạch, vì vậy Sudico chưa thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

Được biết, tính tới 31/3/2021, tồn kho dự án Khu Đô thị Nam An Khánh tăng nhẹ từ 3.327,5 tỷ đồng lên 3.443,7 tỷ đồng, tức tăng 116,2 tỷ đồng. Ngoài ra, tài sản dở dang tài hạn gần như không có thay đổi so với đầu năm.

Đối ứng với người mua trả tiền trước tăng nhẹ 34,4 tỷ đồng lên 288,4 tỷ đồng. Trong đó, người mua trả tiền trước dự án Khu đô thị Nam An Khánh tăng nhẹ từ 232,8 tỷ đồng lên 242,4 tỷ đồng, nhìn chung không có nhiều biến động.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/5, cổ phiếu SJS giảm 950 đồng, tương ứng giảm 2% về còn 46.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan