Hệ thống máy ép vỉ thuốc tân dược của Traphaco

Hệ thống máy ép vỉ thuốc tân dược của Traphaco

Quý I/2021, Traphaco (TRA) tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 35%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Traphaco (mã TRA - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt gần 472 tỷ đồng tăng 20,4% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 265 tỷ đồng tăng 21% so với quý I/2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 55,3 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ 2020; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là hơn 51 tỷ đồng.

Năm 2021, Traphaco đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng kép với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 2.100 tỷ đồng và 240 tỷ đồng, tăng 10% và 11% so với kết quả thực hiện của năm 2020. Như vậy, sau quý đầu năm, Công ty đã đạt 20,8% kế hoạch doanh thu và 23% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Traphaco kỳ vọng tốc độ tăng trưởng doanh thu và lãi trước thuế có thể đạt tỷ lệ kép ở mức 13,3% và 15%.

Traphaco cũng cho biết trong nhiệm kỳ này công ty sẽ tái cơ cấu kiện toàn các mảng kinh doanh mảng đông dược và ngoài đông dược, trong đó công ty sẽ tăng tỷ trọng ngành tân dược. Khi kiện toàn các mảng kinh doanh, Traphaco tin rằng tốc độ tăng trưởng sẽ còn cao hơn so với kế hoạch đã đưa ra cho nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/4, cổ phiếu TRA tăng nhẹ 0,1% lên mức 69.900 đồng/CP.

Tin bài liên quan