SAM Holdings (SAM): Ông Hoàng Lê Sơn được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán

SAM Holdings (SAM): Ông Hoàng Lê Sơn được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP SAM Holdings (Mã chứng khoán SAM - sàn HOSE) bổ nhiệm lãnh đạo.

Theo đó, Công ty bổ nhiệm ông Hoàng Lê Sơn vào vị trí Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán Công ty. Được biết, ông Sơn đang là Chủ tịch HĐQT độc lập của Công ty. Thời gian bổ nhiệm từ 30/6/2022.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, SAM ghi nhận doanh thu đạt 479,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5,93 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,1% và giảm 37,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 7% về còn 5,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 15% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 4,65 tỷ đồng về 26,35 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 138,4%, tương ứng tăng thêm 27,7 tỷ đồng lên 47,72 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 326,5%, tương ứng tăng thêm 22,07 tỷ đồng lên 28,83 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 21,7%, tương ứng tăng thêm 6,15 tỷ đồng lên 34,54 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2022, lợi nhuận cốt lõi tiếp tục âm 37,02 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 4,15 tỷ đồng.

Như vậy, công ty chỉ thoát lỗ trong quý đầu năm do ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến.

Công ty có thuyết minh doanh thu tài chính tăng đột biến chủ yếu do việc ghi nhận doanh thu tài chính khác là 35 tỷ đồng, so với cùng kỳ 13,3 tỷ đồng, tăng 21,7 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, SAM đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.855,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 210,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 26,9% và 1,5% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 11,8 tỷ đồng, SAM chỉ hoàn thành 5,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/7, cổ phiếu SAM tăng 100 đồng lên 11.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan