Samsung Engineering tham gia HĐQT DNP Water

Samsung Engineering tham gia HĐQT DNP Water

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đại diện của Samsung Engineering đã được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị DNP Water sau khi hoàn thiện các thủ tục đầu tư vào DNPW trong tháng 7/2022.

Mới đây, DNP và Samsung Engineering đã tổ chức thành công hội thảo khoa học về thoát nước và nước thải tại Việt Nam, nhằm tìm các giải pháp cụ thể dựa trên đóng góp của các nhà khoa học, cơ quan lý và các doanh nghiệp trong ngành. Hội thảo được tổ chức trong 2 ngày 23 – 24/8/2022.

Đây là bước tiến đầu tiên thể hiện cam kết của hai bên hướng tới những mục tiêu, đóng góp cụ thể, góp phần giải quyết hiện trạng nước thải tại Việt Nam, khi chỉ dưới 15% nước thải tại Việt Nam được xử lý và cơ bản chưa đạt chuẩn quốc tế.

Sau khi Samsung Engineering hoàn thành việc đầu tư 24% cổ phần DNP Water, DNP Water hiện có vốn điều lệ hơn 2.542 tỷ đồng và là công ty có vốn điều lệ lớn nhất trong các công ty tư nhân cam kết đầu tư cho ngành nước.

Dựa trên kinh nghiệm về triển khai các dự án nước thải tại Hàn Quốc, cũng như các nước khác mà Samsung Engineering đã triển khai, mối quan hệ này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nhanh mảng xử lý nước thải của DNP Water, hướng tới giải quyết bài toán về nước thải tại các khu đô thị tại Việt Nam.

Tin bài liên quan