SBH: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền (24,45%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH – UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/12/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2023

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 24,45% (01 cổ phiếu được nhận 2.445 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/12/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 28/12/2023 và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.