Ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trả lời câu hỏi của các phóng viên. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trả lời câu hỏi của các phóng viên. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐTCK) Tại họp báo thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành đã giải đáp các câu hỏi liên quan đến Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc nêu gương; việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Thường trực cấp ủy các cấp...

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã giải đáp nhiều câu hỏi của phóng viên báo chí liên quan đến Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Theo Bộ trưởng, nội hàm về phát triển bền vững đó là phát triển kinh tế phải hài hòa với bảo đảm phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường. Xuyên suốt trong tư tưởng và nhận thức của mỗi người, biển được hiểu theo nghĩa rộng không chỉ kinh tế biển, còn liên quan đến việc kết nối giữa đất liền và biển; tận dụng tiềm năng, lợi thế của biển để phát triển đất nước. 

Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có nhiều ý tưởng mới, đặc biệt là hướng tầm nhìn đến năm 2045 - đúng vào năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước. 

Nghị quyết cũng đề ra các chỉ tiêu, kế hoạch trong 5 năm để tính toán điều kiện thực thi, bảo đảm phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường biển của Việt Nam. 

Giải đáp câu hỏi của phóng viên báo chí liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết theo chương trình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị Trung ương lần thứ 9 vào tháng 12/2018 để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, theo Quy định số 262-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. 

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy các cấp được tiến hành sau khi lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn. Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3, năm giữa nhiệm kỳ Đại hội.

Tại cuộc họp báo, nhất trí về sự cần thiết của việc ban hành "Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng," Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng cần xây dựng tiêu chí phù hợp với từng chức danh, vị trí cụ thể. 

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo của Đảng chính là xây dựng hình ảnh của Đảng, uy tín của Đảng, vì vậy cần đề ra các nội dung, chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể đối với từng cán bộ lãnh đạo, đảng viên để thực hiện, hướng tới hoàn thiện mình, tránh các quy định chung chung. 

Những quy định đó cũng cần công bố công khai để nhân dân theo dõi, tránh đưa thông tin không đầy đủ để các thế lực thù địch lợi dụng, suy diễn, gây ảnh hưởng đến mục tiêu thực hiện.

Tin bài liên quan