SFC: Ngày GDKHQ Họp Đại hội cổ đông thường niên 2014


CTCP Nhiên liệu Sài Gòn (SFC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2014

- Lý do và mục đích: Họp Đại hội cổ đông thường niên 2014

- Nội dung cụ thể: - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện dự kiến: 18/04/2014

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Tầng 5, Tòa nhà SFC Building 146E Nguyễn Đình Chính, P.8, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM.

Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định pháp luật.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 phương hướng nhiệm vụ năm 2014;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;

+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013; Đề xuất chi trả thù lao năm 2014 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;

+ Các vấn đề quan trọng khác.

VNIndex

1,126.07

-17.55 (-1.56%)

 
VNIndex 1,126.07 -17.55 -1.56%
HNX 249.41 -2.94 -1.18%
UPCOM 85.84 -0.87 -1.01%