Số tài khoản mở mới tháng 8 sụt giảm mạnh

Số tài khoản mở mới tháng 8 sụt giảm mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) So với đợt đỉnh hồi tháng 5, tháng 6 thì số lượng tài khoản mở mới tháng 8 đã giảm tới 70%, theo số liệu của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, trong tháng 8, số tài khoản giao dịch của nhà đầu tư mở mới là 155.456 tài khoản, con số này giảm 22% so với lượng tài khoản mở mới trong tháng 7 là 199.562 tài khoản. So với con số kỷ lục 476.000 tài khoản được mở mới ghi nhận vào tháng 5/2022, thì con số này của tháng 8 đã giảm chỉ còn 1/3.

Trong đó, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới 154.916 tài khoản, giảm 22,1% so với con số của tháng 7 là 198.988 tài khoản. Tính đến cuối tháng 8, tổng số tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước là 6,4 triệu tài khoản, đạt tỷ lệ 6,4% dân số hiện tại.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mở mới 201 tài khoản, lũy kế đến hết tháng 8 thì nhà đầu tư tổ chức trong nước hiện có 14.188 tài khoản. Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài và nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mở mới lần lượt 286 tài khoản và 53 tài khoản, lũy kế đến cuối tháng 8/2022 thì con số tài khoản của nhà đầu tư cá nhân và tổ chức nước ngoài lần lượt là 37.860 tài khoản và 4.239 tài khoản.

Cùng với việc sụt giảm đáng kể lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư cá nhân trong nước đã quay lại vị thế bán ròng trong tháng 8 với giá trị 773 tỷ đồng.

Các cổ phiếu nhà đầu tư cá nhân bán ròng mạnh nhất gồm MSN, PVD, VPB, SSI, VNM và ngược lại cổ phiếu được mua nhiều nhất là MSB, VSC, MWG, DGC, TLG.

Các nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng tháng thứ 4 liên tiếp. Tuy nhiên, giá trị giao dịch có xu hướng thu hẹp khi giá trị giao dịch ròng là -386 tỷ đồng trong tháng 8.

Tin bài liên quan