Sơn Hà Sài Gòn (SHA) sắp phát hành hơn 1,59 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ 5%

Sơn Hà Sài Gòn (SHA) sắp phát hành hơn 1,59 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, tỷ lệ 5%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Sơn Hà Sài Gòn (mã chứng khoán SHA - sàn HOSE) mới thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Cụ thể, Công ty dự kiến sẽ phát hành hơn 1,59 triệu cổ phiếu phổ thông nhằm trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới).

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV ngay sau khi được UBCK chấp thuận. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần của SHA đạt 463,6 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Do giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu nên biên lãi gộp giảm từ 16% xuống còn 13%. Kết quả, Công ty báo lãi hơn 9,1 tỷ đồng, đi ngang so với nửa đầu năm 2020.

Năm 2021, SHA đặt mục tiêu doanh thu hơn 934 tỷ đồng và 25 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 4% và 1% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, SHA đã thực hiện được 49,6% chỉ tiêu doanh thu và 36,4% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản SHA tăng 3% so với hồi đầu năm lên 919,15 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 2% xuống còn 119,37 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm nhẹ xuống 306 tỷ đồng; song chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 23% lên 38,66 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả cũng tăng 4% lên 527,6 tỷ đồng; riêng khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn tăng lần lượt 6% lên 431,36 tỷ đồng và 35% lên 8,15 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/9, cổ phiếu SHA giảm 3% xuống còn 8.000 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt 707.100 đơn vị

Tin bài liên quan