SVT: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/07/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm tài chính 2021 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 30% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới). - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được lấy tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 264 cổ phần, tương đương 264 quyền, thì cổ tức được là 264 x 30% = 79,2. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phần mới của cổ đông nhận được là 79 cổ phần, phần lẻ 0,2 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông: số 102A Phó Cơ Điều, P.4, Q.11, Tp.HCM và xuất trình chứng minh nhân dân/CCCD và Giấy uỷ quyền hợp lệ (đại diện tổ chức, nếu có).