TA3: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (1,86%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (TA3 - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm tài chính 2021 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 1,86%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 186 đồng). Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn số tiền của mỗi cổ đông được nhận đến hàng đồng.

- Ngày thanh toán: 15/11/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chừng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (Số 116, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội) từ ngày 15/11/2022 (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định) và xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân/hộ chiếu.