Tập đoàn GELEX (GEX) lên phương án phát hành hơn 70 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 9%

Tập đoàn GELEX (GEX) lên phương án phát hành hơn 70 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 9%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) HĐQT CTCP Tập đoàn GELEX (GEX – sàn HOSE) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành thêm hơn 70,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:9, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 9 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Nguồn vốn lực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Tập đoàn GELEX tại ngày 31/12/2020. Được biết, tính đến cuối năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính công ty mẹ, GEX còn gần 715,5 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện ngay sau khi hoàn tất việc báo cáo cho UCBK và nhận được sự chấp thuận của UBCK, dự kiến hoàn tất trong quý IV/2021.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng thống nhất lựa chọn CTCP Chứng khoán VIX làm đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020. Đồng thời, giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai phương án trên.

Xét về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của GEX đạt gần 13.110 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh chính về thiết bị điện tăng trưởng hơn 59% lên gần 9.669 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 812,3 tỷ đồng, tăng trưởng 93,2%.

Trong năm 2021, GEX đặt kế hoạch doanh thu 28.540 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.285 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 1.012,4 tỷ đồng, GEX đã hoàn thành 78,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/10, cổ phiếu GEX giảm 350 đồng về 24.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan