Tập đoàn Lộc Trời (LTG) gia hạn kế hoạch lên sàn đến năm 2022

Tập đoàn Lộc Trời (LTG) gia hạn kế hoạch lên sàn đến năm 2022

(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG) đề ra kế hoạch năm 2020 đạt 7.352 tỷ đồng doanh thu, giảm 16%; lãi sau thuế 360 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2019.

Trong năm nay, LTG định hướng tiếp tục tái cơ cấu các ngành chủ chốt. Theo đó, Công ty sẽ vận hành theo hướng hoạt động với chi phí thấp nhằm không tạo ra công nợ trong ngành vật tư nông nghiệp.

Đối với ngành lương thực, Công ty sẽ tiến hành tổ chức vùng nguyên liệu chuyên canh theo hợp đồng do khách hàng đặt trước hàng năm, điều hành theo cơ chế giá trần khi mua vào, giá sàn khi bán ra và có kế hoạch tích lũy để giữ ổn định giá. Việc tổ chức lưu kho và vận chuyển cũng sẽ theo kế hoạch bán hàng và tiết kiệm chi phí nhất.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị LTG trình Đại hội đồng cổ đông về việc nghiên cứu các cơ hội đầu tư vào ngành năng lượng sạch.

Về nội dung niêm yết cổ phiếu trên HOSE đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua từ năm 2018, Hội đồng quản trị LTG liên tục được gia hạn và lần này đề nghị dời sang năm 2022.
Quý I/2020, LTG ghi nhận lỗ 37 tỷ đồng. Đây là quý đầu tiên doanh nghiệp lỗ kể từ năm 2007.

Tin bài liên quan