TBC: Ngày GDKHQ nhận cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà (Mã chứng khoán: TBC - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2024

Lý do mục đích: Trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 11/07/2024- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 11/07/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.