TBR: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (12%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Địa ốc Tân Bình (TBR - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/11/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/12/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Địa ốc Tân Bình bắt đầu từ ngày 10/12/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.