TDW: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (Mã chứng khoán: TDW - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2024

Lý do mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 29/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Tài Chính Công ty Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức – Số 8 Khổng Tử, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh – Điện thoại: 19001012 vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 29/07/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.