Thép Tiến Lên tăng vốn điều lệ lên 929 tỷ đồng

Thép Tiến Lên tăng vốn điều lệ lên 929 tỷ đồng

(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) vừa có văn bản gửi tới Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh TP. HCM công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Cụ thể, ngày 3/10, TLH thay đổi vốn điều lệ từ 846.455.640.000 đồng lên 929.623.130.000 đồng, số vốn điều lệ thay đổi tăng thêm là 83.167.490.000 đồng.

Số cổ phiếu TLH tăng thêm tính đến ngày 3/10 là 8.316.749 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu của TLH ở thời điểm hiện tại lên 92.962.313 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của TLH tăng từ 83.185.546 cổ phiếu lên 91.502.313 cổ phiếu.

Bà Đào Thị Kim Loan, người đại diện công bố thông tin của Tập đoàn Thép Tiến Lên cho biết, lý do thay đổi, tăng vốn điều lệ là phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Tin bài liên quan