THN: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền (8,66%)

Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa (THN - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8,66%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 866 đồng).

- Thời gian thực hiện: 05/08/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa – số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa bắt đầu từ ngày 05/08/2022 (cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân).

VNIndex

1,274.2

11.87 (0.93%)

 
VNIndex 1,274.2 11.87 0.93%
HNX 303.97 0.55 0.18%
UPCOM 92.84 0.12 0.13%
18/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022