Ông Phạm Anh Tuấn - tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Ông Phạm Anh Tuấn - tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
Trước đó, HĐND tỉnh Bình Định đã bầu ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu 57/57 đồng ý.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Với số phiếu tuyệt đối 57/57 đồng ý, HĐND tỉnh Bình Định đã bầu ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Anh Tuấn sinh ngày 19/5/1973, quê xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng.

Ông Phạm Anh Tuấn từng trải qua các chức vụ Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện; Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Ông Phạm Anh Tuấn được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông từ năm 2019. Tháng 9/2022, Ban Bí thư có quyết định chỉ định ông Phạm Anh Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND tỉnh Bình Định bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin bài liên quan