Thực phẩm Sao Ta (FMC): Tập đoàn PAN (PAN) vừa mua thêm gần 6,6 triệu cổ phiếu

Thực phẩm Sao Ta (FMC): Tập đoàn PAN (PAN) vừa mua thêm gần 6,6 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty mẹ nâng sở hữu tại Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Mã chứng khoán FMC – sàn HOSE) .

Theo đó, CTCP Tập đoàn PAN (Mã chứng khoán: PAN) vừa mua thêm gần 6,6 triệu cổ phiếu FMC để nâng sở hữu từ 35,8% lên 40,99% vốn điều lệ FMC, giao dịch được thực hiện ngày 10/3.

Như vậy, sau giao dịch nhóm cổ đông liên quan tới PAN đã sở hữu 64,98% vốn điều lệ tại FMC.

Trong năm 2020, FMC ghi nhận doanh thu đạt 4.415,2 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 226 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và giảm 1,7% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020 doanh nghiệp hoàn thành được 94,6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Được biết, năm 2020 Thực phẩm Sao Ta đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 4.170 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức tiền mặt dự kiến là 25%.

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2020 có dấu hiệu đi ngang nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính lại giảm mạnh. Cụ thể, trong năm 2020 dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 43,7 tỷ đồng so với cùng kỳ dương tới 556,7 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của FMC tăng 12,5% lên 1.711,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 608,3 tỷ đồng, chiếm 35,5% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 307,8 tỷ đồng, chiếm 18% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 305,2 tỷ đồng, chiếm 17,8% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/3, cổ phiếu FMC giảm 150 đồng về 37.350 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan