TIG: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (10:1)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/10/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy.

- Ví dụ: Cổ đông A tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phần thì số cổ phần cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là 2.222*1/10 = 222,2 cổ phần. Theo phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ thì số cổ phần cổ đông A thực hiện nhận từ việc hưởng cổ tức là 222 cổ phần và số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long – Tầng 8, Tháp B Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.