Tìm phương án nối Sân bay Thọ Xuân với Khu kinh tế Nghi Sơn

Tìm phương án nối Sân bay Thọ Xuân với Khu kinh tế Nghi Sơn

 UBND tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các sở, ban, ngành chức năng về việc chọn phương án xây dựng tuyến đường từ Khu kinh tế Nghi Sơn đi Sân bay Thọ Xuân. 

Theo đó, Dự án Xây dựng tuyến đường từ Khu kinh tế Nghi Sơn đi Sân bay Thọ Xuân có chiều dài khoảng 60 km, với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, đi qua các huyện Thọ Xuân - Triệu Sơn - Như Thanh - Nông Cống - Tĩnh Gia và Khu kinh tế Nghi Sơn.

Đây là tuyến đường có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; trực tiếp phục vụ phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn. UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện Dự án theo hình thức BT hoặc BOT.

Tin bài liên quan