Thủ tướng làm việc về Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: VG.

Thủ tướng làm việc về Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: VG.

Tin vui cho các startup, nhiều đề xuất ưu đãi cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) sẽ được quy định cụ thể trong một nghị định của Chính phủ. Nghị định này đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra lấy ý kiến công luận về Dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Các chính sách ưu đãi này trên thực tế đã được đề cập tại Đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. 

Tuy nhiên, nhận thấy cần xây dựng một văn bản quy phạm pháp luật ở tầm nghị định để quy định các cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm và các doanh nghiệp, cá nhận hoạt động tại Trung tâm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định quy định các cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Đề xuất này đã được chấp thuận.

Nghị định này sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc áp dụng cơ chế chính sách ưu đãi cao nhất trong khung khổ pháp luật, phấn đấu tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi tối đa, và đây chính là yếu tố quan trọng hàng đầu để Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia thành công.

Theo đó, Dự thảo Nghị định đã đề xuất các cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, đối với các doanh nhân đổi mới và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đến đầu tư, nghiên cứu và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ tại Trung tâm.

Dự thảo Nghị định cũng quy định các chính sách ưu đãi nhằm thu hút các công ty công nghệ lớn đến đầu tư, hoạt động tại Trung tâm, cũng như chính sách để thu hút đối tác hỗ trợ đổi mới sáng tạo hoạt động tại Trung tâm.

Liên quan đến chính sách ưu đãi nhằm thu hút các công ty công nghệ lớn đến đầu tư, hoạt động tại Trung tâm, nhằm tạo ra hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, Dự thảo Nghị định đề xuất để các công ty này được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm như đối với Trung tâm.

Ngoài ra, được miễn thuế nhập khẩu cho các hàng hóa, dịch vụ đầu vào cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển; được ưu tiên thực hiện thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp, thủ tục đăng ký sáng chế trước thời hạn theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu…

Bên cạnhh đó, được Trung tâm hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính trong quá trình nghiên cứu, đầu tư, kinh doanh và thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ; được Trung tâm hỗ trợ các thủ tục về thị thực, giấy phép lao động; được Trung tâm cho thuê mặt bằng, văn phòng với giá ưu đãi theo bảng giá do Trung tâm quyết định.

Tin bài liên quan