Tisco (TIS) thoát lỗ quý IV/2021 nhờ hưởng lợi tỷ giá và giảm chi phí quản lý

Tisco (TIS) thoát lỗ quý IV/2021 nhờ hưởng lợi tỷ giá và giảm chi phí quản lý

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco, mã chứng khoán TIS - UPCoM) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, TIS ghi nhận doanh thu tăng 25,9% so với cùng kỳ lên 3.223,75 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 9,63 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 6,74 tỷ đồng.

Trong đó, đáng chú ý, Công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 11,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 148,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong kỳ, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 52,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 61,51 tỷ đồng về 55,5 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 119,65 tỷ đồng về âm 86,67 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, mặc dù kinh doanh dưới giá vốn nhưng công ty thoát lỗ do tiết giảm chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và giảm mạnh chi phí tài chính.

Công ty có thuyết minh chi phí hoạt động tài chính giảm do lãi vay giảm, điều chỉnh chênh lệch tỷ giá đã hạch toán đầu năm và chi phí quản lý giảm do hoàn công nợ, đồng phục…

Lũy kế năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu tăng 34,4% lên 12.857,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 1.230,5% lên 122,67 tỷ đồng.

Năm 2021, Tisco đặt mục tiêu đạt 12.989 tỷ đồng doanh thu và gần 49 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, kết thúc năm tài chính với lợi nhuận trước thuế đạt 157,41 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 321,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/1, cổ phiếu TIS tăng 100 đồng lên 12.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan