TMC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (Mã chứng khoán: TMC - HNX)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2024

Lý do mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)

+ Thời gian: Dự kiến tổ chức vào Tháng 7 năm 2024

+ Địa điểm tổ chức Đại Hội: Dự kiến tổ chức tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới EMERALD – số 139 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.Nội dung: Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.