TNB: Ngày GDKHQ tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Thép Nhà Bè -VNSTEEL (Mã chứng khoán: TNB - UPCoM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2024

Lý do mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức vào ngày 29/07/2024 (Cụ thể theo Thư mời họp gửi cổ đông)

- Địa điểm thực hiệ : KCN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, xã Phú Hội, huyện Nhơn trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp:

+ Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;

+ Sửa đổi Điều lệ do thay đổi Trụ sở chính công ty;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.