Tổng công ty 36 (G36): Một lãnh đạo đăng ký bán hơn 6,3 triệu cổ phiếu

Tổng công ty 36 (G36): Một lãnh đạo đăng ký bán hơn 6,3 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lãnh đạo tại Tổng công ty 36 - CTCP (Mã chứng khoán: G36 - UPCoM) đăng ký bán ra cổ phiếu để giảm sở hữu.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 6.334.144 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 6.654.911 cổ phiếu (6,54% vốn điều lệ) về 320.767 cổ phiếu (0,32% vốn điều lệ), giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/10 đến 18/11.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2021, G36 ghi nhận doanh thu đạt 408,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 2,19 tỷ đồng, lần lượt giảm 56,5% và 122,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,6% lên 20,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 22% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 23,96 tỷ đồng về 85 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 111,3%, tương ứng tăng 8,9 tỷ đồng lên 16,9 tỷ đồng; lỗ công ty liên doanh, liên kết là 21,1 tỷ đồng so với cùng kỳ không có; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 17% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 5,7 tỷ đồng về 27,9 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Điểm đáng lưu ý, với việc lỗ trong 6 tháng đầu năm đã nâng lỗ lũy kế tới 30/6/2021 lên 1,8 tỷ đồng.

Được biết, năm 2021 doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 1.936,96 tỷ đồng, giảm 17,03% so với thực hiện trong năm 2020 và lợi nhuận sau thuế lỗ 66,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính của G36 âm tới 247,4 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 52,4 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/10, cổ phiếu G36 giảm 200 đồng về 12.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan