Tổng Công ty cổ phần khí Việt Nam (GAS - HOSE)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/5/2024.

- Địa điểm tổ chức: tại trụ sở chính của PV GAS