Tổng CTCP Thép Việt Nam (TVN -UpCoM)

 

- Thời gian:  25/04/2017

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP, địa chỉ số 91 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.