Transimex (TMS): Thành viên HĐQT tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lãnh đạo CTCP Transimex (mã chứng khoán TMS - sàn HOSE) đăng ký mua vào cổ phiếu.
Transimex (TMS): Thành viên HĐQT tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Theo đó, ông Bùi Minh Tuấn, Thành viên HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu từ 15,92% lên 17,15% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/8 đến 24/9/2021.

Trước đó, trong giai đoạn từ 23/7 đến 20/8, ông Tuấn đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu nhưng chỉ thực hiện mua 2.400 cổ phiếu, chiếm 0,24% tổng lượng đăng ký.

Công ty mới công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 soát xét với lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 sau soát xét đạt 259,7 tỷ đồng, tăng 9% so với tự lập. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 227,4 tỷ đồng, tăng 22,5% so với trước soát xét và tăng 55% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ Công ty được giảm chi phí thuế thu nhập hoãn lại là gần 26,4 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính tăng thêm 50,8% lên 31,2 tỷ đồng; phần lãi trong công ty liên kết tăng 8,7% lên 104,7 tỷ đồng.

Năm 2021, TMS đề ra mục tiêu kinh doanh đạt gần 3.315 tỷ đồng doanh thu và 425 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, với 2.504 tỷ đồng doanh thu và 259,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã hoàn thành 75,5% chỉ tiêu doanh thu và 61,1% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của TMS đạt gần 4.446 tỷ đồng, tăng 13% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 32% lên hơn 792 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng vọt lên hơn 56 tỷ đồng, gấp 11 lần chủ yếu đến từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/9, cổ phiếu TMS tăng 1.300 đồng lên 57.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan