Trường Thành Group (TTA): Quý III/2022, lợi nhuận tăng 80,5% lên 52,45 tỷ đồng

Trường Thành Group (TTA): Quý III/2022, lợi nhuận tăng 80,5% lên 52,45 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) 9 tháng đầu năm 2022, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành (Trường Thành Group, mã chứng khoán TTA - sàn HOSE) ghi nhận lợi nhuận đạt 186,19 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ và vượt 43,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong quý III/2022, Trường Thành Group ghi nhận doanh thu đạt 203,44 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 52,45 tỷ đồng, tăng 80,5% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 54,1% lên 61,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 46% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 39,25 tỷ đồng lên 124,6 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 22,6%, tương ứng tăng thêm 11,44 tỷ đồng lên 62,05 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 33,4%, tương ứng tăng thêm 1,33 tỷ đồng lên 5,31 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho biết lợi nhuận quý III tăng trưởng chủ yếu do sản lượng điện của các nhà máy thủy điện tăng, góp phần nâng cao hiệu quả so với cùng kỳ. Thêm nữa, các nhà máy điện mặt trời hoạt động ổn định, các khoản chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà máy được giữ ở mức ổn định.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Trường Thành Group ghi nhận doanh thu đạt 626,87 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 186,19 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Trường Thành Group đặt kế hoạch doanh thu 680 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 130 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 8%. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty đã vượt 43,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục ghi nhận dương 197,4 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 207,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 15,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 153,2 tỷ đồng, chủ yếu trả bớt nợ vay.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Trường Thành Group giảm 1,9% so với đầu năm về 4.663,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 4.290,98 tỷ đồng, chiếm 92% tổng tài sản.

Ngoài ra, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 6,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 153,3 tỷ đồng về 2.260,1 tỷ đồng và chiếm 48,5% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/10, cổ phiếu TTA giảm 250 đồng về 11.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan