TSG: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (11%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn (TSG – UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2024.

Lý do mục đích:Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)

- Ngày thanh toán: 11/07/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn, địa chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 11/07/2024 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.