TVM: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (3%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin (TVM - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 22/08/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán (Phòng 201) Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin; số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2022.