TYA: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (2,5%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam (Mã chứng khoán: TYA - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 250 đồng)

- Thời gian thực hiện : 10/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam. Địa chỉ: số 1 đường 1A khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy) bắt đầu từ ngày 10/07/2024 và vui lòng mang theo Giấy CCCD.