TYA: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (9%)

0:00 / 0:00
0:00
Công Ty Cổ Phần Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam (TYA - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện : 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Thời gian thực hiện : 15/07/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam. Địa chỉ: số 1 đường 1A khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy) bắt đầu từ ngày 15/07/2022 và vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân.