TYA: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (9%)

Công Ty Cổ Phần Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam (TYA - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện : 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Thời gian thực hiện : 15/07/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam. Địa chỉ: số 1 đường 1A khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy) bắt đầu từ ngày 15/07/2022 và vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,269.18

-4.48 (-0.35%)

 
VNIndex 1,269.18 -4.48 -0.35%
HNX 297.94 -3.25 -1.09%
UPCOM 92.85 -0.22 -0.24%
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022