Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai xem xét kỷ luật cán bộ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai xem xét kỷ luật cán bộ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai xem xét, kỷ luật nhiều cán bộ

Ngày 30/8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương cho biết, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai đã họp kỳ thứ 43 xem xét, kết luận một số nội dung kỷ luật cán bộ.

Thứ nhất, UBKT tỉnh Đồng Nai đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Văn Sáng, Đảng viên Chi bộ 8, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ).

Đồng chí Phạm Văn Sáng, trong thời điểm là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã lãnh đạo, điều hành công tác thẩm định, xét duyệt, triển khai, thực hiện 3 dự án (Dự án “Xây dựng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, thực nghiệm và chuyển giao các loại giống rau, quả ứng dụng công nghệ cao”, Dự án “Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP”, Dự án “Nhà màng nông nghiệp”) sai quy định pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.

Trước đó, đồng chí đã vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước trong việc tổ chức đánh giá quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ (1 trường hợp); lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư, quản lý và sử dụng trang thiết bị máy móc, tài sản nhà nước; quản lý, sử dụng đất trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh; tùy tiện ký một số quyết định thành lập đoàn kiểm tra; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Sai phạm của Đồng chí Phạm Văn Sáng là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, để nhiều cán bộ đảng viên tại đơn vị bị xử lý kỷ luật; UBKT Tỉnh ủy đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Văn Sáng theo quy định.

Thứ hai, xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Với cương vị là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương khi được giao tiếp quản và quản lý Dự án “Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP” đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, rà soát vị trí xây dựng cụ thể các khối nhà màng 4, 6, 9 của dự án.

Đồng chí đã không kiểm tra, đánh giá nội dung, tiến độ thực hiện, khối lượng công việc theo hợp đồng mà chỉ đánh giá căn cứ vào quy định kiểm tra định kỳ và báo cáo tiến độ của Trung tâm ứng dụng Công nghệ sinh học để xác lập biên bản dẫn đến không phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi, vi phạm pháp luật trong phạm vi đồng chí trực tiếp được phân công phụ trách; không chủ động nghiên cứu, chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu thành lập Hội đồng khoa học tư vấn kiểm tra, sơ kết quá trình thực hiện của các dự án theo quy định.

UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Ngọc Phương bằng hình thức khiển trách.

Thứ ba, xem xét trách nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Liệt, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy cơ sở, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ).

Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đồng chí đã ký Quyết định số 318/QĐ-SKHCN, ngày 16/12/2014 thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xét duyệt thuyết minh dự án sử dụng vốn của doanh nghiệp tư nhân không đúng theo Quyết định của UBND tỉnh về Quy chế quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh dẫn đến việc sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ chi cho Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn xét duyệt thuyết minh dự án sai quy định. Khoản kinh phí này hiện đã được thu hồi.

Vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Liệt chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật; UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu đồng chí Nguyễn Văn Liệt kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Thứ tư, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Trung tá Hoàng Minh Xuyên, đảng viên Chi bộ 4, Đảng ủy cơ sở Phòng Chính trị thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Đồng chí Trung tá Hoàng Minh Xuyên đã vi phạm: Khai lý lịch đảng viên không trung thực về cha ruột là liệt sĩ trong thời gian dài (từ năm 1997 - 2017); tự ý khai lý lịch cán bộ về họ tên cha mẹ vợ khác với họ tên cha mẹ vợ đã khai trong hồ sơ cán bộ trước đây để đề bạt thăng quân hàm; thiếu trung thực, không báo cáo, thông tin đầy đủ tài sản, thu nhập cá nhân trong thời gian từ năm 2013 - 2018 theo quy định.

Tin bài liên quan