VCG: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (10%)

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam   (VCG - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 193 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: 193x10/100=19,3 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 19 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Phòng đối ngoại và quan hệ cổ đông, Phòng 2403, tầng 242, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, sổ chứng nhận cổ phần.

VNIndex

1,251.09

-0.98 (-0.08%)

 
VNIndex 1,251.09 -0.98 -0.08%
HNX 300.59 0.41 0.14%
UPCOM 92.72 -0.39 -0.42%
12/08/2022
15/08/2022
18/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022